Log ind
Log ind
Naturfagsdiplom
Nyskabende undervisningsforløb
Naturfagsdiplom er en gratis hjemmeside med en række færdige undervisningsforløb og tilhørende enkle, brugervenlige værktøjer til logbogsskrivning og arbejde med begrebslister
Der er mulighed for at se andre klassers løsninger som en afslutning på undervisningsforløbet. Alle undervisningsforløbene:
  • Er bygget op med progression hen imod en afsluttende åben opgave, der sikrer en eksperimenterende arbejdsform
  • Har fokus på elevernes engagement i forløbene gennem åbne opgaver og en dynamisk hjemmeside
  • Har fokus på faglige begreber
  • Har materialeliste og lektionsplan
  • Er nemme at gå til uanset faglig baggrund
  • Dækker punkter i "Fælles mål"
Naturvidenskabernes Hus
Naturfagsdiplom drives af Naturvidenskabernes Hus, der er et udviklings- og besøgscenter for anvendelsesorienteret undervisning og skolevirksomhedssamarbejde. Læs mere om Naturvidenskabernes Hus på: www.nvhus.dk
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os på kontakt@nvhus.dk
ELEVLOGIN
Her kan du logge ind med det brugernavn og password, du har fået af din lærer
Brugernavn:
Password: